Press

Media accreditation process for the European Championship in muaythai 2018  has started.

The accreditation system can be found here:

The accreditation form for the media

After the registration, the applicants will be notified of the status of their application.

Submitting an application does not automatically guarantee that the media accreditation will be issued. Information regarding the application acceptance or rejection will be sent to the e-mail address given by the applicant during the registration process.

The applications will be accepted until 20 May. The journalists working in cooperation with International Sports Federations, National Olympic Committees or the International Olympic Committee are kindly requested to tick the appropriate box in the application form.

All questions and inquiries in connection with the accreditation process should be directed to:

media@ecmuaythaiprague.euProces akreditace médií pro Mistrovství Evropy v muaythai 2018 je odstartován.

Akreditační systém naleznete zde:

Akreditační formulář

Po registraci budou žadatelé vyrozuměni o vydání akreditace.

Podání žádosti automaticky nezaručuje, že bude vydána akreditace médií. Informace týkající se přijetí nebo zamítnutí žádosti budou zaslány na e-mailovou adresu, kterou žadatel podal při registraci.

Přihlášky budou přijímány do 20. května. Novináři, kteří spolupracují s Mezinárodními sportovními federacemi, Národním olympijským výborem nebo Mezinárodním olympijským výborem jsou laskavě vyzváni k vyznačení příslušné kolonky na přihlášce.

Všechny otázky a dotazy týkající se akreditačního procesu směrujte na tento e-mail:

media@ecmuaythaiprague.eu